Vergaderingen

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur (AB) van Recreatieschap Rottemeren vergadert 2 keer per jaar. In 2020 op 6 juli van 15:30 - 17:00 uur en 30 november van 14:30 - 16:00. Deze vergaderingen zijn openbaar. Twee weken vooraf aan de AB vergadering worden de agenda en de bijbehorende stukken geplaatst.

De openbare AB-vergadering op 6 juli 2020 vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis Lansingerland. In verband met de maatregelen ter beperking van de verspreiding van het COVID-19 virus kan slechts een beperkt aantal toehoorders de vergadering bijwonen. Indien u aanwezig wilt zijn kunt u zich aanmelden via het contactformulier.

Dagelijks Bestuur

De vergaderingen van het Dagelijks Bestuur (DB) zijn besloten en vinden in 2020 plaats op 30 maart, 15 juni en 26 oktober. 

Cookie-instellingen